Никога не съм го правил през живота си!

Дали съм, или никога? Приятелите ти правят ли го правилно?

Може да ви хареса