Разбира се, че го правят/Разбира се, че не

Разбира се, че го правят/Разбира се, че не за теб, приятелите ти ще го направят правилно?

Може да ви хареса