Тествайте афинитета си.

Приятелите ти наистина ли имат много афинитет към теб?

Може да ви хареса